ZoomText 2019 marts opdatering er frigivet

2019.03.13 af ScanDis A/S

Opdateringen består primært af fejlrettelser men indeholder også hastighedsforbedringer.
Bl.a. er funktionen "Anvend glidende panorering" som standard blevet deaktiveret (afkrydsningsfelt i panoreringsindstillinger). Det betyder at systemet nu reagerer hurtigere i forstørrelsestilstand, når man benytter tastaturkommandoer til at navigere med, eller skifte mellem kørende programmer.
Man vil også opleve hurtigere reaktion, når man åbner startmenuen med Windows-tasten og skifter mellem programmer med ALT + TAB.

Rettede fejl
På computere med Windows ClearType aktiveret ville ZoomText deaktivere dette ved start, men ikke genaktivere når programmet afsluttes. Denne fejl er rettet så ClearType aktiveres igen efter afslutning af ZoomText.
Fejl vedrørende at antialias (udglatning) blev deaktiveret når ZoomText ikke kørte, er rettet.
En fejl i ZoomText gjorde at sporing stoppede øjeblikkeligt når man startede Outlook. Denne fejl er rettet.
Flere ZoomText brugerflade elementer var synlige i Windows' låseskærm. Denne fejl er rettet.