ZoomText 2019 opdatering er frigivet

2018.12.17 af ScanDis A/S

Denne opdatering har en række forbedringer og fejlrettelser i forhold til den første udgivelse. Bl.a. er problemet med at ZoomText genstarter eller fryser, når man forsøger at afslutte programmet blevet løst.
ZoomText har fået en forbedret funktion til skarpere tekst- og grafikgengivelse i alle forstørrelser kaldet "ClearSharp".
ZoomText har fået ny opdateringsguide som hjælper dig hurtige og enklere i gennem opdateringen.
Multiskærmsunderstøttelse er forbedret, således at ZoomText ikke længere får systemet til at fryse eller resultere i forvrænget skærmbillede, når man ændrer i skærmkonfigurationen.

Forbedringer i Microsoft Edge
Understøttelse af Edge browseren er væsenligt forbedret. ZoomText følger og læser når du navigerer gennem links og elementer på websider. Du kan også benyttte museekko og AppReader kan automatisk læse hele websider.

Forbedringer i Cortana søgeboks
ZoomText markerer og læser når du navigerer gennem søgeresultaterne når du søger med Cortana søgeboksen i Windows 10s proceslinje.

Forbedringer i Microsoft Office 2016 og Office 365
ZoomText kommandoerne "Læs forrige sætning" og "Læs næste sætning" fungerer korrekt i Word.
Fokusudviddelse følger fokus i Words vindue med udskriftvisning.
ZoomText følger, markerer og læser når du navigerer gennem værktøjerne Words værktøjslinje.
Problem med at computeren bryder ned og genstarter når man starter et PowerPoint slideshow mens ZoomText kører, er løst.
Problem i Outlook når man læser en e-mail med AppReader og afslutter AppReader kan føre til aktivering et link eller e-mailadresse, er løst.
I Outlook kunne sporingen af tekstmarkeren forsvinde når denne bevæger sig ud over det forstørrede område. Dette problem er løst.

Forbedringer i Microsoft Office 2013
Problem når man scroller i et dokument i Word kan gøre at museekko ikke længere virker, er løst.

Forbedringer i Chrome
Problem når man forsøger at se Youtube video i fuldskærmstilstand kan få computeren til at gå ned og genstarte, er løst. Fejlen var kendt på computere med Intel grafikkort.

Forbedringer i Firefox
Problem med navigering i visse websider kunne få computeren til at gå ned og genstarte, er løst.

Forbedringer i WordPad
Problem med navigering i sætninger kunne føre til aktivering af et link eller e-mailadresse, er løst.

Forbedringer i Windows Stifinder
Ved navigering i trævisning siger ZoomText ikke længere "asterisk" før hvert emne i listen.

Forbedringer i ZoomText/JAWS samarbejdet
Ved kørsel af ZoomText sammen med JAWS kunne forstørrelsesniveauet blive mindre når man åbner listen med zoner. Dette problem er løst.
Ved afslutning af JAWS mens ZoomText kører kunne der komme en rektangel på skærmen hvor JAWS brugerinterfacet havde været. Dette problem er løst.
Brug at ZoomTexts Finder funktion var ustabel og kunne føre til at ZoomText gik ned, når JAWS kører samtidigt. Dette problem er løst.