ZoomText 2021 maj opdatering er frigivet

2021.05.19 af ScanDis A/S

En bjælke med hurtig adgang til dine mest benyttede ZoomText funktioner er en nyhed i ZoomText 2021. For at kunne benytte bjælken er det nødvendigt at køre Windows 10.

Denne værktøjsbjælke lader dig tilføje op til 8 genveje til dine oftest benyttede forstørrelses- og talefunktioner, så du kan finde dem på ét samlet sted.

Du kan aktivere "Hurtig Adgang Bjælken" på flere måder:

  • Caps Lock + Højreklik
  • Caps Lock + Mellemrum + Q
  • Klik på ikonet til "Hurtig Adgang Bjælken" i ZoomText


Når du aktiverer "Hurtig Adgang Bjælken", vises en værktøjslinje med ikoner til dine valgte funktioner ved musemarkøren. Klikker du på Pilen nederst, udvides bjælken til både at vise ikoner og navne på funktionerne.

Bjælken kan tilpasses ved at klikke på ikonet for tilpasning .
I vinduet som kommer frem, kan du tilføje eller fjerne funktioner og flytte rundt på rækkefølgen.