ZoomText 2024 er frigivet

2023.10.25 af ScanDis A/S

Nyheder i ZoomText 2024


Inverteret musemarkør tema

Inverteret markørskema er en ny markørforbedring, der er tilgængelig i ZoomText 2024. Når du bruger andre markørtemaer, er markøren altid ensfarvet. Du kan også øge markørens størrelse. At invertere markøren og baggrundsfarverne gør det lettere for dig hurtigt at finde markørens position. At kunne se under markøren er meget nyttigt i alle forstørrelsesniveauer. For eksempel, når du flytter musemarkøren over en sort baggrund på skærmen, ændres markøren til hvid og omvendt.For at vælge det inverterede markørskema, gør følgende:

 1. Gå i Magnifier fanen og åbn menuen Markør (mus).
 2. I menuen Markør skal du vælge Skema.
 3. I menuen Skema vælger du Inverteret.

Bemærk: Du kan ændre størrelsen på markøren ved at tilpasse Specialindstillinger i dialogen Skærmforbedring indstillinger (Se nedenfor).


Størrelse på musemarkøren

Indstillingen Markørstørrelse er forbedret i ZoomText 2024.
Brugere stødte ofte på udfordringer med de foruddefinerede markørstørrelser. Over tid observerede de, at den "store" størrelse muligvis ikke længere opfylder deres behov, og overgangen til "ekstra stor" var for stor. Denne opdatering gør det muligt, at gradvist justere musemarkørens størrelse, så den passer bedre til dine behov.

For at tilpasse markørstørrelsen går du i Magnifier fanen og åbner menuen Markør. Vælg Indstillinger. I dialogen Skærmforbedring indstillinger vælger du Speciel i Tema. Herefter kan du tilpasse markørstørrelsen via skyderen Størrelse.
Nye temaer i markørforbedringer

To nye markørtemaer: Enkelt kile bund og Enkelt kile top er tilgængelige i ZoomText 2024. Markørtemaet Enkelt kile bund viser en enkelt blå trekant under den aktuelle markørposition. På samme måde viser markørtemaet Enkelt kile top en enkelt blå trekant over den aktuelle markørposition.

Hvis du vil vælge en enkelt kilemarkør, gør følgende:

 1. Gå i Magnifier fanen og åbn menuen Markør (tekst).
 2. I menuen Markør skal du vælge Skema.
 3. I menuen Skema kan du vælge Enkelt kile bund eller Enkelt kile top.

Bemærk: Du kan tilpasse begge temaer ved hjælp af indstillingerne for størrelse, farve og gennemsigtighed i Markør fanen i dialogen Skærmforbedring indstillinger.
Forbedringer af ydeevnen

Forstørrelsesmotoren er re-designet med fokus på optimeret opstartstid og minimeret ressourceforbrug. Med den nye version vil du opleve forbedret stabilitet og kortere responstid.


Forenklede menuer

Menuen ZoomText (Alt + Z) er omorganiseret og forenklet. Målet er at gøre det nemt for både nye og erfarne brugere hurtigt at finde og bruge ZoomText.
Overførsel af ZoomText-indstillinger

Når du installerer ZoomText 2024, migreres dine ZoomText 2023-indstillinger automatisk til ZoomText 2024.


Ændringer af Hurtig adgang værktøjslinjen

Virkemåden i værktøjslinjen er ændret i ZoomText 2024 i henhold til brugerønsker. Den er ikke længere forankret i højre side af skærmen, når du starter ZoomText. De fleste brugere foretrækker at bruge Caps Lock + Højreklik for at åbne den, når de har brug for det. Denne tastekombination fungerer som en genvejsmenu, der hurtigt kan åbne dine foretrukne ZoomText-kommandoer hvor som helst på skærmen. På denne måde behøver du ikke flytte det forstørrede område for at få adgang til ZoomText-kommandoerne. Når du aktiverer Hurtig adgang værktøjslinjen via tastetryk, hjælper dig med at holde overblikket på skærmen.


AppReader

 • Du kan nu bruge musehjulet til at rulle, mens du er i tekstvisning. Dette gør det nemmere at navigere i dit dokument. Du kan holde musen i læsefeltet uden at skulle gå til den lodrette rullebjælke.
 • Der er løst et problem, hvor fremhævning og sporing var ikke synlig, når du brugte AppReader i Notesblok på Windows 11-systemer.
 • Et problem er løst, hvor den forstørrede visning blev beskadiget efter ændring af zoomniveauer under kørsel og derefter lukning af tekstvisning.

HDR-skærme (High Dynamic Range)

Når du åbner ZoomText, deaktiveres HDR-filteret på visse HDR-skærme for at forbedre forstørrelseskvaliteten. Dette kan give en visning med mere naturlige farver. Der vises en meddelelse om, at HDR-farvetilstand er slået fra.


Øvrige forbedringer

 • Du kan nu trykke på Insert + Ctrl + Windowstast + V for at kopiere Fusion-, ZoomText- og JAWS-versionerne til udklipsholderen sammen med oplysninger om det aktuelle program, der har fokus.
 • Et problem er løst, hvor velkomstbilledet til ZoomText fortsat blev vist efter installation af softwaren.
 • Et problem er løst, hvor værktøjslinjen Hurtig adgang fortsat bliver vist, når den var indstillet til Skjul automatisk. Dette kunne opstå, når man benyttede flere skærme.
 • Et problem er løst, hvor ZoomText taler, selvom lyden var slået fra, når funktionen ZoomText Camera blev startet med Ctrl + Caps Lock + C.
 • Et problem er løst, hvor musemarkøren var svær at se, når den blev flyttet uden for et Hold visning vindue.
 • Et problem er løst, hvor konfigurationsfiler, der var tildelt genvejstaster Caps Lock + Nummerrækketaster 1 til 0, ikke blev overført efter opgradering fra en ZoomText-version til en senere.
 • Der er løst et problem med placeringen af musemarkøren. Hvis markøren er ude af syne på en forstørret skærm, kan du som standard flytte musen, og markøren kommer til syne. Dette gælder når indstillingen Vis mus markør søger, Når mus markøren bevæges er valgt. ZoomText kunne undertiden gøre det modsatte og flytte den forstørrede skærm til den aktuelle markørposition. Dette er blevet rettet.
 • Når man benyttede et zoomniveau større end 1x, i kompatibilitetstilstand, kunne elementer i rullemenuer eller lister, blive vist med 1x forstørrelse, mens resten af skærmen blev forstørret korrekt. Dette er blevet rettet.