ZoomText 2024 marts opdatering er frigivet

2024.03.07 af ScanDis A/S

Nyheder i denne opdatering


Forbedret xFont understøttelse

I decemberopdateringen blev xFont understøttelse til Office 365 lanceret i Tidlig ibrugtagning. I denne opdatering er det blevet standard, samtidig med at funktionaliteten er forbedret. Bl.a. er der kommet XFont understøttelse i PowerPoint.

Vigtigt: ZoomText skal startes inden Office 365, for at xFont understøttelsen virker.

Der er nu xFont understøttelse i værktøjslinjer og ikontekster, dialogbokse i indstillinger, notifikationer og meddelelser samt i AppReader og Baggrund læser.


xFont Fed

xFont Fed er en ZoomText indstilling, som kan forøge læsbarheden i tekster på følgende:

 • Tekster og båndet i Office 365.
 • Skærmindstillinger, Taleindstillinger og Præferencer i ZoomText.
 • Windows skrivebordet

Du kan hurtigt slå xFont Fed til og fra med CAPS LOCK + B og CAPS LOCK + Mellemrum, M, B. Prøv funktionen af og se om dette kan forøge læsbarheden for dig.

Bemærk dog at programmer som Teams, WhatsApp og Outlook allerede benytter fed tekst til at vise ulæste meddelelser. Man kan også støde på dokumenter, hvor fed skrift er benyttet til at fremhæve en tekst. Når xFont Fed er slået til, vil al tekst vises som fed, og det betyder, at du ikke kan skelne anden fed tekst, før du slår funktionen fra igen.


Automatisk opdateringer til xFont understøttelse

For at sikre den bedste kvalitet af vist tekst, især med udvikling af nye versioner af Office 365 og andre apps, er det nødvendigt lejlighedsvis at finjustere ZoomText. Automatiske opdateringer sørger for at disse justeringer kan implementeres ubemærket i baggrunden. Som standard søger ZoomText nu efter og installerer automatisk opdateringer til xFont-understøttelse. Når Automatiske opdateringer er deaktiveret, installeres opdateringer til xFont-understøttelse ikke.

I Om ZoomText dialogen (ZoomText menu → Hjælp → Om) kan du om der er installeret en, samt hvilken opdatering, der er installeret. Revisionsnummeret viser hvilken opdatering, der er installeret. Vises Revision 0, er der ikke installeret en opdatering.

Gør følgende for at slå automatiske opdateringer fra:

 1. Vælg Præferencer → Program i ZoomText menuen.
 2. Under Automatisk opdatering skal du fjerne afkrydsningen ved Opdater xFont understøttelse i baggrunden.
Øvrige forbedringer i denne opdatering


Word 365
 • Et problem løst, hvor xFont gik væk, når man skiftede mellem visning i Udskriftslayout og Weblayout.
 • Et problem løst, hvor xFont gik væk i Word-dokumenter, når man skiftede mellem flere skærme.
 • Et problem løst, hvor elementer i menuen Filer ikke blev vist med xFont.
 • Et problem løst, hvor teksten i et dokument kun blev vist med xFont, når zoomniveauet i Word var indstillet til 100 procent.
 • Et problem løst, hvor xFont manglede i flere områder, f.eks. siderne Konto, Oplysninger og Feedback.

Excel 365
 • I Excel var der flere skrifttyper, der ikke blev vist ved hjælp af xFont. De samme skrifttyper blev vist med xFont i Word. Dette problem er løst.

Outlook 365
 • Et problem løst, hvor xFont manglede i vinduerne Mail, Kalender og Personer i Outlook.

Teams
 • Et problem løst, hvor Teams-appen blev vist som et sort vindue efter genstart af ZoomText.

Firefox
 • Et problem løst, hvor museekko ikke fungerede korrekt på Yahoo.com.

ZoomText
 • Når flere brugere har adgang til ZoomText på den samme computer, vises xFont ikke for alle brugere, før computeren blev genstartet. Dette problem er blevet løst.
 • Et problem løst, hvor indstillinger for markørforbedring ikke blev migreret korrekt ved installation af ZoomText 2024 over en eksisterende installation af ZoomText 2023.
 • Et problem, hvor ZoomText ikke læste korrekt i NotePad Pro og Notepad++, er løst.
 • Et problem løst, hvor Windows Klippeværktøj ikke kunne åbnes efter, at man havde trykket på Print Screen eller Windows-tast + SHIFT + S, mens ZoomText kørte.
 • Når du ændrer ZoomText-brugergrænsefladen til et andet sprog, tager det ikke længere 10-15 sekunder for ZoomText at lukke og genstarte på det nyligt valgte sprog.
 • Et problem med hukommelseslækage, der blev observeret, når du tilføjede eller fjernede skærme, der var tilsluttet en computer, mens du kørte ZoomText på Windows 11. Dette problem er løst.